Składanie dokumentów


2012-11-09

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji osoby chętne na szkolenia.

Informujemy, że w listopadzie rozpoczną się szkolenia. W związku z faktem, iż część potencjalnych uczestników zgłosiło akces do udziału w projekcie jedynie telefonicznie lub mailowo prosimy o pilne dostarczenie do biura projektu dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania w zakładce "dokumenty do pobrania").
Bez złożenia wymaganych dokumentów udział w projekcie będzie niemożliwy.

 

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności