Składanie dokumentów


2012-10-15

Prosimy o składanie dokumentów w biurze projektu.

Szanowni Państwo!!!
Prosimy o składanie dokumentów w biurze projektu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie. Prosimy o składanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych oryginałów dokumentów w biurze projektu. W przypadku, gdy zainteresowani uczestnicy nie będą mogli w najbliższych dniach dotrzeć do biura - prosimy o wysyłanie skanów dokumentów, wraz z deklaracją dotyczącą terminu dortarczenia oryginałów.

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności