Dokumenty do pobrania

Poniżej dostępne są do pobrania dokumenty uczestnictwa w projekcie. Wypełnione, podpisane i opieczętowane oryginały dokumentów należy składać w biurze projektu.

 

1. FORMULARZ POMOCY DE MINIMIS

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA, DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

4. OŚWIADCZENIE O NIESPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. REGULAMIN SZKOLENIA

6. UMOWA SZKOLENIOWA

7. INSTRUKCJA DO FORMULARZA POMOCY DE MINIMIS

8. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

9. OŚWIADCZENIE O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY W JEDNYM PLIKU zip

 

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności